מחדד כפול

15 

מחדד לעפרונות דקים ולעפרונות עבים.